Tiến sĩ Đặng Ngọc Toàn - Diễn giả Talkshow "Thay đổi cách nhìn về Covid-19, Doanh nghiệp sẽ tự có giải pháp"


Công ty TNHH Ngôi Sao Mỹ (American Star) trân trọng giới thiệu Tiến sĩ ĐẶNG NGỌC TOÀN - Diễn giả Talkshow “THAY ĐỔI CÁCH NHÌN VỀ COVID-19, DOANH NGHIỆP SẼ TỰ CÓ GIẢI PHÁP” sắp diễn ra vào ngày 13/08/2021 trên kênh Zoom Online do Ngôi Sao Mỹ tổ chức.

Tiến sĩ Đặng Ngọc Toàn tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ về Phát triển Bền vững tại Australia. Ông đã có hơn 20 kinh nghiệm làm việc cho các dự án và tổ chức quốc tế về phát triển, bao gồm chính phủ và phi chính phủ... Ông hiện là một Diễn giả có uy tín về các lĩnh vực bao gồm: giáo dục, doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Tiến sĩ Đặng Ngọc Toàn là Thành viên Ban Điều hành Tổ chức INGSA-Asia (Mạng lưới Quốc tế Tư vấn Khoa học cho Chính phủ các Quốc gia Khu vực Châu Á - https://www.ingsa.org/chapters/ingsa-asia/) nhiệm kỳ 2021-2022, cùng làm việc với những nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ông đã có nhiều bài viết có giá trị được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, đặc biệt là một số bài nghiên cứu về COVID-19 tại Việt Nam (https://www.ingsa.org/covidtag/covid-19-commentary/toan-vietnam/).

Công ty TNHH Ngôi Sao Mỹ (American Star) trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Đặng Ngọc Toàn, với vai trò là Cố vấn Chiến lược cho Ngôi Sao Mỹ trong nhiều năm qua, đã đóng góp một phần vô cùng quan trọng giúp Ngôi Sao Mỹ vượt qua các giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, gần nhất là các đợt khủng hoảng do đại dịch COVID-19.