SỰ KIỆN THỂ THAO ĐỂ CHIẾN ĐẤU SAU DỊCH BỆNH


MS.DIANA (LY TU ANH)

 

VIRTUAL WOW MARATHON HOI AN 2020 (10km) & BNI CONNECT CHAPTER RUNNER

Để có thể chiến đấu và vượt qua những thử thách, có sức khỏe tốt là điều quan trọng nhất.

Cô Diana (Ly Tu Anh) là người tiên phong trong việc thúc đẩy nhân viên của mình tham gia các sự kiện thể thao để chiến đấu sau dịch bệnh.

Website: www.americanstar-vn.com

#americanstar #logisticsprovider #forwarding

#vietnam

#sportandhealth #lifestyle

__________________________

VIRTUAL WOW MARATHON HOI AN 2020 (10km) & BNI CONNECT CHAPTER RUNNER

In order to be able to fight and overcome challenges, having good health is the most important thing.

Ms. Diana (Ly Tu Anh) is a pioneer in motivating her employees to participate in sports events to fight after the epidemic.

Website: www.americanstar-vn.com

#americanstar #logisticsprovider #forwarding

#vietnam

#sportandhealth #lifestyle

VIRTUAL WOW MARATHON HOI AN 2020 (10km) & BNI CONNECT CHAPTER RUNNER