Vận chuyển hàng hóa dự án
Vận chuyển hàng hóa dự án


Với các kho hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, chúng tôi cung cấp chuỗi các dịch vụ tổng hợp như cho thuê kho, phân phối, gom hàng và đóng gói. Hệ thống thiết bị hiện đại chuyên nghiệp đảm bảo đem tới khách hàng một dịch vụ kho hàng đáng tin cậy.

Chúng tôi tin rằng kho bãi và phân phối chính là đường nối quan trọng trong quá trình giao nhận vận tải. Cùng với trạm đóng ghép hàng lẻ xuất khẩu (CFS) dành cho dịch vụ gom hàng, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ phân phối và thực hiện giao hàng nội địa tới nhiều địa điểm khác nhau.

dịch vụ kho hàng
Dịch vụ kho hàng


Với các kho hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, chúng tôi cung cấp chuỗi các dịch vụ tổng hợp như cho thuê kho, phân phối, gom hàng và đóng gói. Hệ thống thiết bị hiện đại chuyên nghiệp đảm bảo đem tới khách hàng một dịch vụ kho hàng đáng tin cậy.

Chúng tôi tin rằng kho bãi và phân phối chính là đường nối quan trọng trong quá trình giao nhận vận tải. Cùng với trạm đóng ghép hàng lẻ xuất khẩu (CFS) dành cho dịch vụ gom hàng, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ phân phối và thực hiện giao hàng nội địa tới nhiều địa điểm khác nhau.