dịch vụ hải quan
Dịch vụ hải quan


– Dịch vụ khai báo hải quan hàng xuất nhập gồm hàng nguyên tàu, hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng rời với đa dạng các mặt hàng như gỗ, quần áo, vải, móc áo, trang trí nội thất, nhựa, thiết bị máy móc…

– Dịch vụ thông quan cho tất cả các loại hình hàng hoá xuất nhập khẩu như hàng viện trợ, hàng dự án, hàng triển lãm, hàng quá cảnh và các loại hình hoạt động như đầu tư, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan… – Tư vấn cho khách hàng về loại hình khai hải quan phù hợp, tính thuế, áp mã, áp giá hải quan, làm C/O, hoàn thuế nhập khẩu và các thông tin khác có liên quan.